List of daily Winners!

You can find your Entry Number in the e-mail or text message we sent to you before the questionnaire was completed.

Date Prize Winning Entry Number Localisation of assessed shop
18.08.2019 100.png WGXU5SKQWORFS26 Stargard Szczeciński
17.08.2019 100.png AFJERYF3KWQCU5V Piła
16.08.2019 100.png MA02CTX0K246Y1E Krynica Morska
15.08.2019 100.png CEFYLTGL4HQWZRK Gorzów Wlkp.
14.08.2019 100.png 40TDZ01MAPAT4Y9 Szczecin
13.08.2019 100.png F73OE1PTCAMYHJY Kórnik
12.08.2019 100.png FSIDUMF8IUH5952 Chorzów
11.08.2019 100.png C1CWZX0M96KXJYU Wrocław
10.08.2019 100.png R6DWQGB3ZWL1GZJ Końskie
09.08.2019 100.png B1QLHC3FQTGCSN6 Rybnik
08.08.2019 100.png 4BTN25IR2PT85F4 Zblewo
07.08.2019 100.png B3J6J70KXKZ8VDY Jarocin
06.08.2019 100.png D5RA5K1MYT4H484 Lubin
05.08.2019 100.png U7721BSFG10CWHL Poznań
04.08.2019 100.png 0YHHQ8Z9NLZJAPB Ostróda
03.08.2019 100.png WHSTL8VWPOXMSV1 Częstochowa
02.08.2019 100.png 0J7KM4UTWOC9UHK Zawiercie
01.08.2019 100.png 4NMHN29TT9U36WE Łódź
31.07.2019 100.png FVIVJH25G3JCW7U Piła
30.07.2019 100.png LWGW129V52PYDJ2 Gdańsk
29.07.2019 100.png SEASUS6HACBB19G Bydgoszcz
28.07.2019 100.png KD9QVFMKDO3A1BC Szczyrk
27.07.2019 100.png 83YPEF5E339W8TY Orzysz
26.07.2019 100.png K9E76VB5MIZ8X2C Nysa
25.07.2019 100.png ME0ED32BKGCLO6A Garwolin