ПРАВИЛА ПРОМОЦІЙНОЇ ЛОТЕРЕЇ

"Ваша думка має значення"
I.  Назва промоційної лотереї.

1.1. Промоційна лотерея, яка далі називається лотерея, проводиться під назвою Ваша думка має значення

1.2. Значення:
 1. Лотерея - дана промоційна лотерея, яка проводиться під назвою Ваша думка має значення;
 2. Правила - дані правила Лотереї;
 3.  Система Opinello (далі також під назвою „ Opinello”) - інформатична система для зберання та аналізування думок клієнтів про якість послуг, послуг і продуктів суб’єктів, які приймають участь в системі Opinello (особливо магазинів, пунктів гастрономічних, майстернів та інших пунктів, які пропонують послуги) на території цілої Польщі;
 4. Код - код, який складається з абетково-цифрових знаків та дозволяє на доступ до системи Opinello. Код доступу до системи Opinello є за кожним разом надрукований на зворотній стороні чеків або знаходиться на інших документах (в тому числі на сервісних замовленнях, в елекронних листах), які видаються клієнтам в Суб’єктах (далі описані в літ. ф.), які є Партнерами Системи Opinello, або переслані Партнерами. Учасник, який бере фактуру ПДВ, може отримати в пункті видачі фактур ПДВ Суб’єкта Копію Доказу Покупки, яка містить печатку пункту продажу, дату та переписаний з чека Код. За видачу та пересилку Кодів відповідає Партнер Системи Opinello.
 5. Номер зголошення - унікальний ряд абетково-цифрових знаків приписаний до кожного зголошення на підставі Коду.
 6. Партнер Системи Opinello (далі також під назвою Партнер) - партнером, який бере участь в системі Opinello, є кожний юридичний субєкт, який пропонує послуги на території Польщі (на приклад, магазини, пунктів ресторани, сервісні пункти), користаються Системою Opinello на основі окремої умови, також умов посередніх, Партнер може мати один або більше Суб’єктів, в яких Учасники набувають товари чи послуги, які уповажнюють до взяття участі в Лотереї;
 7. Учасник - особа, яка сповнює умови, окреслені в п. 4.1 Правил;
 8. Клієнт - особа, яка робить покупки товарів чи послуг в пункті Партнера;
 9. Лауреат - особа, якої Зголошення, вислане за Правилами Лотереї, буде розігране в довільному розіграші (щоденному чи головному);
 10. Зголошення - дія, яка полягає на вступі до лотереї за посередництвом вебсторінки в домені opinello.com, прийняттю умов даних Правил, в тому числі вираження згоди на обробку персональних даних, а також виповнення анкети, подачу своїх персональних даних, а також зареєстрування Коду надрукованого на зворотній стороні чеків;
 11. Нагороди - нагороди І, ІІ та ІІІ рівнів та додаткові нагороди, вказані в пункті 1.3. Регламенту;

1.3.  Метою лотереї є зберання думок клієнтів про якість послуг, послуг і продуктів суб’єктів, які приймають участь в інформатичній системі Opinello в замін за вигривання Нагород Учасниками лотереї.

1.4. З Лотерії є виключені покупки алкогольних напоїв, в тому числі пива в розумінню Закону з дня 26 жовтня 1982 року про виховання в тверезості та протидії алкоголізму (Щоденник Законів з 2016 р., позиція 487), а також тютюнових виробів в розумінню Закону з дня 9 листопада 1995 року про охорону здоровя пред наслідками вживання тютюну та тютюнових виробів (Щоденник Законів з 2015 р., позиція 298).

II. Назва субєкта, який влаштовує лотерію.

2.1. Лотерія організовується Opinello Тов. з о. о. з юридичною адресою у Вроцлаві (54-618), вул. Пшедсьвіт 11/1, вписаною до реєстру підприємців, який ведеться Районним Судом для Вроцлава Фабричної у Вроцлаві, ІХ Економічний Відділ Державного Судового реєстру під номером KRS 0000627584.
 
III. Назва органу, який видає дозвіл.

3.1. Дозвіл на проведення лотерії “Ваша думка має значення” був виданий Начальником Управління Митної Служби у Вроцлаві.

IV. Правила проведення промоційної лотереї.

4.1. В лотереї може взяти участь кожна фізична особа, якій виповнилося 18 років, має повну дієздатність до юридичних дій та має на території Польщі адресу до кореспонденції, яка робить покупки товарів чи послуг в пункті Партнера системи Opinello як споживач в розумінню ст. 22 Цивільного Кодексу, тобто як фізична особа, яка сиконує юридичну дію безпосередньо не повязану із підприємницькою  чи професійною діяльністю (далі під назвою „Учасник”), а також сповнює умови даних Правил лотереї. Особи, яким виповнилося 13 років (особи з обмеженої дієздатністю до юридичних дій) можуть брати участь в Лотереї після отримання згоди юридичного представника. В лотереї не можуть брати участь працівники Opinello Тов. з о. о., оператора Системи Opinello, а також особи, звязані з організацією та перебігом лотерії, а також їх дружина/чоловік, батьки, брати/сестри, особи, які є в стосунку пристосування, падчерки/пасинки, зять, невістка, вітчим/мачуха і тесті.

4.2. Участь в лотереї означає, що Учасник лотереї уважно прочитав її правила та їх прийняв. Учасник є зобовязаний дотримуватися принципів окреслених в Правилах, а також підтверджує, що сповнює вимоги, які дають йому право до участі в ній.

4.3. Персональні дані Учасників - Переможців лотерії, зберігаються та оброблюються згідно з правилами Закону з дня 29 серпня 1997 року про охорону особистих даних (Щоденник Законів з 2002 р., № 101, позиція 926). Адміністратором персональних даних, до яких дає доступ Учасник лотереї є Opinello Тов. з о. о. з юридичною адресою у Вроцлаві (54-618), вул. Пшедсьвіт 11/1. Учасник лотереї погоджується на обробку своїх персональних даних з метою організації лотереї, видавання признаних нагород з торгівельною та маркетінговою метою Адміністратором даних. Учасник лотереї може в кожному моменті отримати доступ до своїх персональних даних і вимагати їх поправлення. Подавання своїх персональних даних є добровільне, але їх відсутність позбавляє можливості взяття участі в лотереї. Учасники лотереї можуть, крім того, виразити письмову згоду на отримування інформації шляхом електронної пошти від Адміністратора даних, а також їх виявлення з торговельною та маркетінговою метою Організатора лотереї, візерунку та голосу за допомогою засобів масового переказу або шляхом електронних засобів. У разі вираження такої згоди вони не мають права до отримання з того приводу жодного винагородження.

4.4. З метою отримання можливості спроби отримання нагороди в лотерії Учасник є зобовязаний до:
 1. ознайомлення з принципами лотерії окресленими в її Правилах,
 2. здійснення покупки товару або послуги в терміні від 02.10.2017 року до 02.04.2018 року від понеділку до неділі в будь-якому субєкті, який є Партнером Opinello Тов. з о. о. на довільну суму, отримання Коду та збереження доказу зроблення покупки;
 3. зголошення терміном 7 днів від дати покупки товару або послуги, однак не пізніше, ніж до 06.04.2018 року безплатної участі в лотерії на вебсторінці в домені opinello.com шляхом введення коду доступу, надрукованого на зворотній стороні чеків за покупки товару або послуги, вказання своїх персональних даних, а також вираження своєї думки на тему закупівельних та продуктових досвідів, реалізованих Організатором Лотереї, які мають на меті підтримку Партнерів Системи Opinello в діях, які поправляють якість обслуги Клієнтів. Покупку товару або послуги можна здійснити кожного дня цілодобово під час тривання Лотереї, тобто в терміні від 02.10.2017 року від години 00:00:00 до 06.04.2018 року найпізніше до години 23:59:59, при чому дата покупки не може бути пізніша, ніж дата зголошення;
 4. прийняття змісту цих Правил Лотереї на вебсторінці в домені opinello.com, є також підтвердженням, що він є вповажнений до участі в даній Лотереї, тобто, що сповнює вимоги, про які мова в даних Правилах, а також погоджується на обробку своїх персональних даних у звязку із закупівельними та продуктовими досвідами, реалізованих Організатором Лотереї, які мають на меті підтримку Партнерів Системи Opinello в діях, які поправляють якість обслуги Клієнтів;
 5. подання всіх вимаганих даних, які підтверджують зроблення покупки товарів чи послуг в пункті Партнера;
 6.  подання адреси електронної пошти або номеру телефону, на який пересланий буде активаційний лінк (або код доступу), в який клацне (або введе пересланий код), з метою розпочинання анкети;
 7. заповнення анкети, яка відноситься до досвідів Учасника як клієнта даного Партнера, який бере участь в Системі Opinello, де учасник зробив покупку або замовив послугу, на кінці анкети втискаючи клавіш „Закінч анкету”, при чому кожна трансакція може бути оцінена лише раз;
 8. в терміні від 02.10.2017 року до 28.06.2018 року зберегти доказ здійснення покупки або послуги (у разі фактури ПДВ, Копію Доказу Покупки) або інший документ доставлений Партнером, для якого заповнив анкету.
 9. Організатор лотереї може звернутися до Учасника, використовуючи дані, вказані Учасником (п. 4.4 f) у зв'язку з висловленою думкою.

4.5.Неповне або неправильне зголошення участі в Лотереї вважається за недійсне.

4.6. З метою заповнення анкети Учасник може скористатися з технічної допомоги Оператора Системи Opinello за посередництвом чату на вебсторінці в домені opinello.com, адресу електронної пошти  support@opinello.com або номеру телефону поданого на вебсторінці www.opinello.com від 9.00 до 21.00 в буднішні дні від пон. до пятниці, за винятком свят та днів вихідних згідно із законами.

4.7. Вираження однієї думки надає право до однієї заявки  до лотереї, що уповноважує до взяття участі в розіграші нагород І та ІІ рівня та додаткової нагороди.  У розіграші нагород ІІ ступеня - щомісячних, беруть участь всі правильні зголошення виконані в місяці попереджуючим розіграш (у разі останнього місяця він охоплює зголошення разом за 03.2018 i 04.2018 року). З метою взяття участі у розіграші нагород ІІІ ступеня - головної нагороди, Учасник повинен від свого першого зголошення до 06.04.2018 року принаймі раз в місяці висловити одну приписану до нього думку (за посередництвом електронної пошти або номеру телефону - думки за остатній місяць охоплюють разом за 03.2018 i 04.2018 року року) - на тему магазинів даної мережі. Кожне вислане Учасником зголошення в лотерії в даному дню - це відповідно один шанс на розіграш нагород в лотерії. Учасник може переслати  більше, ніж одне зголошення в лотерії, за умови виконання за кожним разом всіх вимог участі.

4.8. Лауреат втрачає право до нагороди у разі, якщо: не виконує всіх вимог участі згідно з даними Правилами або не є особою вповноваженою до участі в лотеріїї або відмовляє подання персональних даних для цілей, про які мова в п. 4.3. Правил, складення освідчень або предявлення документів необхідних до правильного розіграшу лотереї, відмовляє отримання нагороди.

4.9. Організатор Лотереї гарантує, що зміст всіх повідомлень переказуваних до учасників Лотерії згідно з правилами охорони споживачів, а особливо не порушують колективних інтересів споживачів згідно з правилами Закону з дня 16 лютого 2007 року про охорону конкуренції та споживачів (Щоденник Законів з 2007 р., № 50, позиція 331 з пізнішими змінами).
  
V. Територія проведення лотереї.

5.1.Лотерея проводиться на території Польщі.
 
VI. Час тривання лотереї.

6.1. Лотерея проводиться в терміні від 02.10.2017 року до 28.06.2018 року.

6.2. Зголошення до лотереї приймаються в терміні 02.10.2017 року до 06.04.2018
 
VII. Спосіб проведення лотереї, особливо місце та термін розіграшу нагород.

7.1. Всі розіграші лотереї  проводяться за адресою місцезнаходження фірми у Вроцлаві (54-618), вул. Пшедсьвіт 11/1в терміні від 02.10.2017 року до 09.04.2018 року у наступних термінах:
 1. Розіграш Нагород І ступеня - Щоденних, в яких на кожний день тривання цієї Лотерії припадає одна Нагорода Щоденна вказана в п. 13.1. Правил, а розіграш Нагороди відбувається в кожний перший понеділок, за кожний з семи днів попереджаючих даний розіграш правильно надісланих зголошень надісланих в даному дню Зголошень Учасників Лотереї, між год. 00:00:00 і год. 23:59:59 того дня з застереженям літери б нижче;
 2. Розіграш нагороди ІІ рівня - щомісячної, відбувається за кожний повний місяць тривання лотереї (за винятком 10.2017, коли заявки  учасників можуть бути представлені від 02.10.2017 року), починаючи від 02.10.2017 до  06.04.2018 року. В розіграші щомісячної нагороди беруть участь всі правильно відправлені до системи Opinello заявки учасників протягом місяця, що передував даний розіграш (у випадку останнього календарного місяця це передбачає заявки тільки за 03.2018 i 04.2018 року), відповідно до графіка розіграшів, зазначених нище.
 3. Розіграш Нагород ІІІ ступеня - Головної, відбувається серед всіх Зголошень Учасників Лотереї, які від свого першого зголошення до 06.04.2018, принаймі раз в місяці висловили одну приписану до себе думку (за посередництвом електронної пошти або номеру телефону - думки за остатній місяць охоплюють разом за 03.2018 i 04.2018 року) на тему магазинів даної мережі та правильно надіслали зголошення до Лотерії.

7.2. Розклад розіграшів в Лотереї:


 
Порядковий № Термін розіграшу Щоденної Нагороди Дні, за які проводиться розіграш Кількість нагород
1 09.10.2017
 1. 02.10.2017
 2. 03.10.2017
 3. 04.10.2017
 4. 05.10.2017
 5. 06.10.2017
 6. 07.10.2017
 7. 08.10.2017
7
2 16.10.2017
 1. 09.10.2017
 2. 10.10.2017
 3. 11.10.2017
 4. 12.10.2017
 5. 13.10.2017
 6. 14.10.2017
 7. 15.10.2017
7
3 23.10.2017
 1. 16.10.2017
 2. 17.10.2017
 3. 18.10.2017
 4. 19.10.2017
 5. 20.10.2017
 6. 21.10.2017
 7. 22.10.2017
7
4 30.10.2017
 1. 23.10.2017
 2. 24.10.2017
 3. 25.10.2017
 4. 26.10.2017
 5. 27.10.2017
 6. 28.10.2017
 7. 29.10.2017
7
5 06.11.2017
 1. 30.10.2017
 2. 31.10.2017
 3. 01.11.2017
 4. 02.11.2017
 5. 03.11.2017
 6. 04.11.2017
 7. 05.11.2017
7
6 13.11.2017
 1. 06.11.2017
 2. 07.11.2017
 3. 08.11.2017
 4. 09.11.2017
 5. 10.11.2017
 6. 11.11.2017
 7. 12.11.2017
7
7 20.11.2017
 1. 13.11.2017
 2. 14.11.2017
 3. 15.11.2017
 4. 16.11.2017
 5. 17.11.2017
 6. 18.11.2017
 7. 19.11.2017
7
8 27.11.2017
 1. 20.11.2017
 2. 21.11.2017
 3. 22.11.2017
 4. 23.11.2017
 5. 24.11.2017
 6. 25.11.2017
 7. 26.11.2017
7
9 04.12.2017
 1. 27.11.2017
 2. 28.11.2017
 3. 29.11.2017
 4. 30.11.2017
 5. 01.12.2017
 6. 02.12.2017
 7. 03.12.2017
7
10 11.12.2017
 1. 04.12.2017
 2. 05.12.2017
 3. 06.12.2017
 4. 07.12.2017
 5. 08.12.2017
 6. 09.12.2017
 7. 10.12.2017
7
11 18.12.2017
 1. 11.12.2017
 2. 12.12.2017
 3. 13.12.2017
 4. 14.12.2017
 5. 15.12.2017
 6. 16.12.2017
 7. 17.12.2017
7
12 25.12.2017
 1. 18.12.2017
 2. 19.12.2017
 3. 20.12.2017
 4. 21.12.2017
 5. 22.12.2017
 6. 23.12.2017
 7. 24.12.2017
7
13 01.01.2018
 1. 25.12.2017
 2. 26.12.2017
 3. 27.12.2017
 4. 28.12.2017
 5. 29.12.2017
 6. 30.12.2017
 7. 31.12.2017
           7
14 08.01.2018
 1. 01.01.2018
 2. 02.01.2018
 3. 03.01.2018
 4. 04.01.2018
 5. 05.01.2018
 6. 06.01.2018
 7. 07.01.2018
7
15 15.01.2018
 1. 08.01.2018
 2. 09.01.2018
 3. 10.01.2018
 4. 11.01.2018
 5. 12.01.2018
 6. 13.01.2018
 7. 14.01.2018
7
16 22.01.2018
 1. 15.01.2018
 2. 16.01.2018
 3. 17.01.2018
 4. 18.01.2018
 5. 19.01.2018
 6. 20.01.2018
 7. 21.01.2018
7
 
17
 
29.01.2018
 1. 22.01.2018
 2. 23.01.2018
 3. 24.01.2018
 4. 25.01.2018
 5. 26.01.2018
 6. 27.01.2018
 7. 28.01.2018
 
7
18 05.02.2018
 1. 29.01.2018
 2. 30.01.2018
 3. 31.01.2018
 4. 01.02.2018
 5. 02.02.2018
 6. 03.02.2018
 7. 04.02.2018
7
19 12.02.2018
 1. 05.02.2018
 2. 06.02.2018
 3. 07.02.2018
 4. 08.02.2018
 5. 09.02.2018
 6. 10.02.2018
 7. 11.02.2018
7
20 19.02.2018
 1. 12.02.2018
 2. 13.02.2018
 3. 14.02.2018
 4. 15.02.2018
 5. 16.02.2018
 6. 17.02.2018
 7. 18.02.2018
7
21 26.02.2018
 1. 19.02.2018
 2. 20.02.2018
 3. 21.02.2018
 4. 22.02.2018
 5. 23.02.2018
 6. 24.02.2018
 7. 25.02.2018
7
22 05.03.2018
 1. 26.02.2018
 2. 27.02.2018
 3. 28.02.2018
 4. 01.03.2018
 5. 02.03.2018
 6. 03.03.2018
 7. 04.03.2018
7
23 12.03.2018
 1. 05.03.2018
 2. 06.03.2018
 3. 07.03.2018
 4. 08.03.2018
 5. 09.03.2018
 6. 10.03.2018
 7. 11.03.2018
7
24 19.03.2018
 1. 12.03.2018
 2. 13.03.2018
 3. 14.03.2018
 4. 15.03.2018
 5. 16.03.2018
 6. 17.03.2018
 7. 18.03.2018
7
25 26.03.2018
 1. 19.03.2018
 2. 20.03.2018
 3. 21.03.2018
 4. 22.03.2018
 5. 23.03.2018
 6. 24.03.2018
 7. 25.03.2018
7
26 02.04.2018
 1. 26.03.2018
 2. 27.03.2018
 3. 28.03.2018
 4. 29.03.2018
 5. 30.03.2018
 6. 31.03.2018
 7. 01.04.2018
7
Порядковий № Термін розіграшу Щомісячної Нагороди Дні, за які проводиться розіграш Кількість нагород
1 06.11.2017
02.10.2017 – 31.10.2017
1
2 04.12.2017
01.11.2017 – 30.11.2017
1
3 05.01.2018
01.12.2017 – 31.12.2017
1
4 05.02.2018
01.01.2018 – 31.01.2018
1
5 05.03.2018
01.02.2018 – 28.02.2018
1
6 09.04.2018
01.03.2018 – 06.04.2018
1
Порядковий № Термін розіграшу Головної Нагороди Дні, за які проводиться розіграш Кількість нагород
1 09.04.2018
02.10.2017– 06.04.2018
1
 
7.3.  Розіграш всіх Нагород в Лотереї відбувається традиційним методом, з використанням лотерейних урн. Метод проведення розіграшів нагород в Лотереї забезпечує повну безстронність, випадковість та ретельність признавання нагород. Розіграш відбувається наступним шляхом:
 1. в розіграші приймають участь всі ідентифікаційні номери правильно надіслані до Системи Opinello в часі приймування Зголошень, відповідно у разі Щоденної Нагороди за даний день прийняття зголошень до Лотерії, у разі Щомісячної Нагороди за період попереднього місяця;
 2. Розіграш Нагород в Лотереї відбувається з використанням непрозорих лотерейних урн. В кожній з них знаходиться 10 прономерованих куль з цифрами від 0 до 9. Кількість лотерейних урн відповідає кількості цифр в числі доконаних зголошень в лотерії;
 3. кожному зголошенню, відповідно для розіграшу  Щоденної Нагороди і Щомісячної Нагороди, безпосередньо перед розіграшем Комісія надає унікальний Порядковий №, далі називаний „ номером ID”;
 4. під час розіграшу з кожної урни виймають одну кулю за принципом, що перша розігрувана є завжди цифра, яка розпочинає даний  номер ID, на приклад, 1234 (цифра тисяч, цифра сотен, цифра десятків, цифра одиниць). Цифри з витягнутих по порядку куль створюють цифру, яка відповідає номеру ID зголошення, яке тим чином є виграним, з застереженям літери д нижче;
 5. у разі, якщо цифра, яка видніється на кулі, вийнятій з урни, створювала би цифру, яка не міститься в обсязі номерів ID з даного періоду, за який проводиться розіграш, та цифра не береться під увагу, а з урни виймається наступна куля, аж до моменту вийняття кулі, яка відповідає кількості зголошень.
 6. Організатор розігрує один фант до кожної Нагороди, передбаченої в даному розіграші
 7. Організатор не передбачує розіграш резервних фантів для Нагороди.

7.4. Вище вказаний метод не є залежний від вживання компютерної техніки чи зовнішнього опрограмування.

7.5. За перебігом розіграшу наглядає Комісія нагляду, про яку мова у п. 8.1.
 
VIII. Спосіб забезпечення правильністі та перебігу лотерії.

8.1. Нагляд за правильністю та перебігом лотерії, тобто подавання інформації на тему лотереї, проводить Комісія нагляду у складі трьох осіб:
 1. голова  Комісії
 2. заступник голови  Комісії
 3. секретар Комісії
8.2. Комісія оформлює протокол з перебігу розіграшу нагород і розіграшу Лауреатів.

8.3. До компетенцій Комісії належить розгляд скарг, які вносяться Учасниками лотереї та відповідь на всі питання і подавання інформації Учасникам лотереї.

8.4. У склад Комісії входить особа, яка має професійне свідоцтво, яке дозволяє їй на нагляд над перебігом промоційної лотереї.

8.5. омісіа працює за Правилами праці виданими Організатором.
 
IX. Спосіб та термін оголошення результатів.
 
9.1. Кожен з учасників, який виграє нагороди I, II і III рівня невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 3-х днів, поінформований про виграш і спосіб отримання призу за вказаною адресою електронної пошти або через безкоштовне повідомлення на номер телефону, який він зазначив під час подачі заявки на участь в лотереї. Крім того, переможцю направляються  необхідні документи для отримання/передачі винагороди для їх заповнення та відправки на адресу, вказану організатором лотереї. 

9.2. Необхідні документи для отримання нагород, які були переслані Лауретам повинні бути виповненні та надіслані на адресу вказану в документах разом із  оригіналом підтвердженням/доказом покупки чи послуги в Пунктах (якщо Організатор такого оригіналу вимагає), на підставі якого було здійснено зголошення до Лотерії протягом трьох днів від дня їх отримання та отримання інформації про виграш під загрозою втрати права Лаурета до отримання нагороди.

9.3. Нагороди видаються Лауретам найпізніше до 31.05.2018 року. Цей день є остаточним днем видачі нагород. Якщо адреса проживання є необхідна для переказу нагороди, кожний з Учасників Лотереї, який в часі її тривання змінив адресу проживання, є зобовязаний повідомити Організатора лотереї про такий факт найпізніше тиждень перед остаточним днем видачі нагород. В іншому випадку  Організатор взнає, що Учасник, повідомлений на вказану ним особисто або на зголошенню адресу, був повідомлений правильно про виграш зі всіма випливаючими з того факту наслідками, включно із втратою права до отримання нагороди. Неотримання нагороди за вказаною учасником адресою приводить до втрати права до отримання виграшу.

9.4. Якщо Організатор вимагає надіслання оригіналу підтвердженням/доказом покупки чи послуги в Пунктах, то пред’явлений Лауреатом оригінал повинен відповідати наступним умовам:
 • мусить бути справжній та оригінальний, тобто виставлений Пунктом, дані якого на ньому знаходяться, мусить містити Код, не може бути підроблений або сфальшований,

 • не може бути пошкоджений таким чином, щоби позбавити змоги прочитання його змісту або ствердження його автентичності, не може бути перерізаний, відрізаний, подертий, надірваний, розмазаний, невиразний, а також не може бути з’єднанням двох доказів покупки;

 • Лауреат може вимагати повернення оригіналу підтвердженням/доказом покупки, шляхом вписання такого вимогу на документах, які були названі в п. 9.1., та зі вказанням адреси, на яку той доказ покупки має бути повернений.
9.5. Результат кожного розіграшу оголошується на вебсторінці в домені opinello.com, негайно після розіграшу, але не пізніше, ніж до год. 23:59 наступного дня безпосередньо після дня даного розіграшу. Остаточні результати розіграшу лотереї, крім того, описуються до дня 30.04.2018 р. на вебсторінці в домені https://www.opinello.com/uk/winners. В списку Лауреатів публікується імя, перша буква прізвища, а також назва населенного пункту, де проживає Лауреат. Можуть це бути також інші інформації, які Організатор визнає за необхідні для заміщення в списку Лауреатів.
 
X. Місце та термін видачі виграшу.
 
10.1. Нагороди I, II і III рівня і додатковий приз може бути відправлений переможцю в документації, про яку мова в пункті 9.2., на банківський рахунок або грошовим переказом на поштів в строк не пізніше 30 листопада 2017 року.

10.2. Нагороди видаються виключно особам, дані яких згідні є з даними, вказаними ними в зголошенні до лотерії або їх законним представником, який діє на підставі уповноваження з нотаріально посвідченим підписом довірителя. Умовою отримання нагороди є правильне заповнення всіх рубрик бланку Протоколу Отримання/Видачі Нагороди та переслання підписаного бланку поштою, електоронною поштою (у вигляді скану) або курєром під вказану адресу протягом 3 днів від дати поінформування Учасника про виграш.

10.3. У разі відсутності можливості виконання переказу нагороди на вказаний Лауреатом банківський рахунок з приводів незалежних від Організатора (помилковий рахунок, помилкова адреса і т. п.) і тим самим неотримання нагороди Лауреатом, він втрачає право до нагороди.

10.4. Кожний з Переможців може протягом 3 днів від дати отримання інформації  про виграш скласти письмове освідчення про відмову прийняття нагороди. Письмове освідчення повинно бути переслано на адресу місцезнаходження Організатора.

10.5. Виграші в лотереї оподатковуються згідно з окремо окресленими законами.

10.6. Несповнення Лауреатом будь-якої умови, яка окреслена в Правилах Лотереї має наслідок відмови видачі нагороди Організатором лотереї.

10.7. Нагороди, які не були отримані Лауреатами або видача яких не відбулася з уваги на приводи, вказані у п. 10.3. вище, залишаються у розпорядженні Організатора лотереї.
 
XI. Порядок складання і розгляду скарг.

11.1. Всі скарги та застереження, які відносяться до перебігу Лотереї, можуть бути надіслані у письмовій формі рекомендованим листом Учасниками на адресу місцезнаходження Організатора від дня початку лотереї, однак не пізніше, ніж до 07.06.2018 р. Про правильно складену скаргу свідчить дата поштового штампу на листі. Скарги, котрі надходять на адресу місцезнаходження Організатора після 14.06.2018 р., не  розглядаються, не дивлячись на правильність їх внесння згідно із поштовим штампом. Організатор не відповідає за ефективність та швидкість доручення посилок зі скаргами третіми особами.  Згідно зі змістом Розпорядження Міністра Фінансів з 1 липня 2010 року в справі зголошення претензії учасників азартних ігр (Щоденник Законів з 2010 р., № 118, позиція 793) письмова скарга повинна містити: імя, прізвище та докладну адресу Учасника, дату та місце події, до якої відноситься скарга, тип гри, а також докладний опис та причину скарги та зміст вимоги.

11.2. Внесені скарги розглядаються Комісією негайно, однак не пізніше, ніж протягом 7 днів від отримання скарги.

11.3. Зацікавлені особи інформуються про спосіб розгляду скарги рекомендованим листом, однак не пізніше, ніж протягом 7 днів від дати розгляду скарги
 
XII. Строки задавнення домагань.

12.1. Строки задавнення домагань, які виникають з лотерії аудіотекстової, виносять 6 місяців і рахуються явід моменту, в якому домагання сталося вимагальне.

12.2. Пробіг строку задавнення домагань затримується на період від дня внесення скарги до дня відповіді на неї.

12.3. Всі суперечки та претензії, повязані із лотерією, розглядає загальний суд, під котрий місцево підлягає місцезнаходження Організатора лотереї.

12.4. В питаннях, які не є врегульовані даними Правилами, застосовується обовязкові закони, особливо закони цивільного права, а також закону про азартні гри.

12.5. Повний зміст Правил лотереї знаходиться для ознайомлення в Вроцлаві (54-618), вул. Пшедсьвіт 11/1 - адресі місцезнаходження Організатора,  а також на вебсторінці в домені opinello.com. На вимогу Учасника після переслання ним заадресованого конверту з маркою на ньому, Організатор переслає для ознайомлення повний зміст Правил лотереї. На вище вказаній інтернетній домені доступні також для скачання, заповнення та відіслання освідчення для Переможців Лотереї.

12.6. Організатор не несе відповідальності за ефективність доставки повідомлень та телефонних зв’язків. У разі зірвання телефонного зв’язку в часі тривання лотереї з причин, які лежать по стороні Учасника чи Оператора, чиїми послугами він користається, рішення негайно приймає Комісія - її члени. Оосбливо організатор не несе відповідальності за перервання, завішення, здеформовання, якість чи інші параметри телефонного зв’язку та за ефективність доставки повідомлень. Зголошення до Лотереї, які не сповнюють вимогів Правил, особливо неповні, здеформовані в ступені, який не дозволяє або ускладнює перевірку заміщених в них даних є недійсні та підлягають виключенню з лотереї.

12.7. Постановлення цих Правил носять вирішувальну законну силу. Рекламні та промоційні матеріали, які відносяться до лотерії, носять характер інформаційний, а їх зміст не суперечить змісту Правил лотереї.

12.8. Учасники, щодо яких Організатор ствердить, що вони не ведуть себе згідно із принципом гри fair play або поступають в спосіб, який суперечить інтересам Організатора лотереї, особливо шляхом його дискредитування, подавання інформацій, які цілюють в його добре імя або ведуть себе негідно - незгідно з загально прийнятими нормами, можуть бути виключені Організатором з лотереї.

12.9. На основі ст. 20 абзац 1 про азартні гри Організатор є зобовязаний на вимогу Переможця лотереї виставити іменну довідку про отриманий ним виграш.

12.10. В даних правилах за буднішні дні приймаються дні від понеділка до пятниці. за винятком свят.

12.11. На письмову заяву Учасника Лотереї Організатор негайно усуває його зголошення з лотереї.
 
XIII. Вартість фонду нагород.

13.1 В лотерії передбачені наступні види нагород:
 1. Нагороди І ступеня - щоденні - по одній нагороді вартістю 100 зл. на кожний день - загалом 182 нагород.
 2. Нагороди ІІ ступеня - щомісячні - по одній нагороді вартістю 2 000 зл. на кожний місяць - загалом 6 нагород.
 3. Нагорода ІІІ ступеня - головна - одна нагорода вартістю 10 000 зл.разом із нагородою грошовою сумою 1 111 11 зл. за всі місяці тривання конкурсу.
 4. Додаткова нагорода - три нагороди у вигляді повернення коштів за виконання покупок, зроблених на магазині  Castorama на максимальну суму 10000 злотих разом з призовим фондом в розмірі 1111.11 злотих за всі місяці проведення лотереї, під час якої учасник можете зробити покупку товарів або послуг.
           
13.2. Загальний виграш у лотереї становить 41.311,11 злотих (сорок одинадцять тисяч триста одинадцять злотих, одинадцять копійок).

XIV. Звязок постанов лотереї з промоційними акціями.


14.1. Організатор Лотереї застерігає собі право до проведення в ході тривання Лотерії додаткових акцій для Клієнтів, які здійснюють зголошення, в тому числі:
 1. Нав’язування співпраці із Зовнішніми Субєктами з метою запевнення Клієнтам додаткових матеріальних або нематеріальних користей шляхом здійснення Зголошення.
 2. Промоції зовнішних сервісів з метою запевнення Клієнтам користей, про які мова в п. 14.1. а., особливо використання посилань, які перенаправляють Клієнтів до тих сервісів.
 3. Запрошуємо заповнити додаткові анкети в системі Opinello.
14.2. Час тривання додаткових акцій регулюється умовами Організатора із відповідним зовнішним субєктом, які є звязані з даною промоційною акцією.

14.3. Організатор Лотереї застерігає собі право до закінчення промоційної акції без подавання причини в довільному моменті.

14.4. Проведення додаткових промоційних акцій не впливає на перебіг лотерії, особливо на:
 1. Спосіб вибору Лауреатів Лотереї.
 2. Розмір суми нагород всіх ступенів, які є признані Лауреатам Лотереї.
 3. Терміни жеребкування Лауреатів Лотереї.
14.5. Клієнтам не прислуговує право до заміни користей пропонованих в рамках  проводжених промоційних акцій на її еквівалент, особливо:
 1. Грошовий еквівалент, який становить ринкову вартість пропонованої користі.
 2. Матеріальний або нематеріальний еквівалент або іншу користь, незвязану з проводженою промоційною акцією.
14.6. За доставку користей, про які мова йде в п. 14.1.а. в цілому відповідає Зовнішній Субєкт, з яким є підписана умова на потребу проведення даної промоційної акції.

14.7. Для заповнення анкет, зазначених в пункті. 14.1.c, Організатор може виділити учаснику можливість додаткової участі в лотереї, але не більше ніж  1 в день.

14.8. Детальні умови акції, яка організовується при співпраці з зовнішнім партнером, надає зовнішній партнер.

14.9. В справах неурегульованих постановами цих Правил зобовязують правила, які постачає Зовнішний Партнер, особливо:
 1. Правила Сервісу, до якого здійснюється перекерування з Системи Opinello, який обслуговує Зовнішний Партнер.
 2. Детальні правила Промоційної Акції, який постачає Зовнішний Партнер.
Попередні положення (діють до 1 жовтня 2017 року)
 
XYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ